เรือมังกรรุ่นใหญ่ รุ่นสูง 16 นิ้ว 2

เรือมังกรรุ่นใหญ่ รุ่นสูง 16 นิ้ว 2