เรือมังกรรุ่นใหญ่ รุ่นสูง 16 นิ้ว

เรือมังกรรุ่นใหญ่ รุ่นสูง 16 นิ้ว