แจกันประดับโต๊ะลายดอกไม้ เซรามิกรุ่นกลม ขนาดกว้าง 9 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 2.2

แจกันประดับโต๊ะลายดอกไม้ เซรามิกรุ่นกลม ขนาดกว้าง 9 นิ้ว สูง 12 นิ้ว 2.2