แจกันประดับโต๊ะลายดอกไม้ เซรามิกรุ่นกลม ขนาดกว้าง 9 นิ้ว สูง 12 นิ้ว ลึก 4 นิ้ว

แจกันประดับโต๊ะลายดอกไม้ เซรามิกรุ่นกลม ขนาดกว้าง 9 นิ้ว สูง 12 นิ้ว ลึก 4 นิ้ว