ช้างคู่ ถือน้ำเต้า - ก้อนทอง

ช้างคู่ ถือน้ำเต้า – ก้อนทอง