ชุดแก้วกาแฟคู่พร้อมช้อนลวดลายพร้อมกล่องลายกุหลาบ รุ่นเล็ก 2

ชุดแก้วกาแฟคู่พร้อมช้อนลวดลายพร้อมกล่องลายกุหลาบ รุ่นเล็ก 2