ชุดแก้วเดี่ยว,ช้อนและจานรองแก้วพร้อมกล่องลายหนู

ชุดแก้วเดี่ยว,ช้อนและจานรองแก้วพร้อมกล่องลายหนู