ชุดแก้วทรงยาวพร้อมช้อนและกล่องแบบถุงกระดาษลายใบไม้

ชุดแก้วทรงยาวพร้อมช้อนและกล่องแบบถุงกระดาษลายใบไม้