พระสังกระจายน์นั่งบัลลังค์ทอง

พระสังกระจายน์นั่งบัลลังค์ทอง