แจกัน ขนาด 12 x 12 x 5.5 นิ้ว แบบที่ 1 หลัง

แจกัน ขนาด 12 x 12 x 5.5 นิ้ว แบบที่ 1 หลัง