แจกัน ขนาด 12 x 12 x 5.5 นิ้ว แบบที่ 1

แจกัน ขนาด 12 x 12 x 5.5 นิ้ว แบบที่ 1