แจกัน ขนาด 5 x 13 x 5 นิ้วครึ่ง แบบที่ 1

แจกัน ขนาด 5 x 13 x 5 นิ้วครึ่ง แบบที่ 1