แจกัน ขนาด 25 x 6.5 x 6.5 นิ้ว แบบที่ 4 มุม 4

แจกัน ขนาด 25 x 6.5 x 6.5 นิ้ว แบบที่ 4 มุม 4