แจกัน ขนาด 13 x 6.5 นิ้ว แบบที่ 2

แจกัน ขนาด 13 x 6.5 นิ้ว แบบที่ 2