สังกระจายยกก้อนทอง ฐานกระจก (เทพเจ้าร่ำรวย)

สังกระจายยกก้อนทอง ฐานกระจก (เทพเจ้าร่ำรวย)