ชุดแก้วทรงยาวพร้อมช้อนและกล่องแบบถุงกระดาษ

ชุดแก้วทรงยาวพร้อมช้อนและกล่องแบบถุงกระดาษ