ชุดแก้วทรงยาวพร้อมช้อนและกล่องแบบถุงกระดาษลายกุหลาบ

ชุดแก้วทรงยาวพร้อมช้อนและกล่องแบบถุงกระดาษลายกุหลาบ