ชุดเซตแก้วพร้อมถ้วย ช้อนและจานรองแก้ว ลายกุหลาบ

ชุดเซตแก้วพร้อมถ้วย ช้อนและจานรองแก้ว ลายกุหลาบ